Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS) – co to choroba?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, autoimmunologiczną chorobą zapalną, która dotyka głównie stawów, ale może również wpływać na inne narządy i tkanki w organizmie. Jest to jedna z najczęstszych przewlekłych chorób zapalnych stawów. RZS jest spowodowane nieprawidłową reakcją układu immunologicznego, który zaczyna atakować własne tkanki, zwłaszcza błonę maziową stawów.

Według danych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, w Polsce na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) cierpi około 300 tysięcy osób.

Objawy reumatoidalnego zapalenia stawów mogą obejmować:

  • Ból i obrzęk stawów: Najczęściej dotknięte są małe stawy w dłoniach i stopach, ale RZS może również wpływać na większe stawy.
  • Sztywność stawów: Sztywność może być szczególnie zauważalna rano lub po dłuższym okresie bez ruchu.
  • Trudności w wykonywaniu codziennych czynności: Choroba może utrudniać wykonywanie prostych czynności, takich jak chwytanie, chodzenie czy wstawanie.
  • Osłabienie ogólne i zmęczenie: Osoby z RZS mogą odczuwać zmęczenie i osłabienie, które niekoniecznie jest spowodowane tylko brakiem snu.
  • Temperatura ciała: W wyniku aktywności zapalnej w organizmie, może występować podwyższona temperatura ciała.
  • Objawy pozastawowe: RZS może wpływać na inne części organizmu, takie jak skóra, serce, płuca, oczy i inne narządy wewnętrzne.

Wczesna diagnoza i leczenie RZS są kluczowe, aby kontrolować objawy i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia stawów oraz innych powikłań. Leczenie może obejmować stosowanie leków przeciwzapalnych, leków modyfikujących przebieg choroby (DMARDs), leków biologicznych oraz terapii fizycznej i rehabilitacji. W niektórych przypadkach może być konieczna interwencja chirurgiczna.

Wspomaganie leczenia RZS komórkami macierzystymi

Terapia komórkami macierzystymi izolowanymi z tkanki tłuszczowej w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) jest eksperymentalną metodą, której dokładny mechanizm działania nie jest jeszcze w pełni poznany, lecz w doku dotychczasowych badań naukowych zauważono kliniczna poprawę stanu zdrowia pacjentów po terapii komórkami macierzystymi ADSC.

Najważniejsze efekty terapii:

  • Redukcja stanu zapalnego: Komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej mogą wydzielać substancje chemiczne o właściwościach przeciwzapalnych. Poprzez zmniejszanie stanu zapalnego w tkankach i stawach, mogą one przyczynić się do zmniejszenia bólu, obrzęku i innych objawów związanych z RZS.
  • Regeneracja tkanek: Komórki macierzyste mają zdolność do różnicowania się w różne typy komórek, w tym komórki chrzęstne i tkanki łącznej. Wprowadzenie ich do obszarów uszkodzonych stawów może wspomóc proces regeneracji tkanek i naprawy szkód, które wystąpiły w przebiegu RZS.
  • Modulacja odpowiedzi immunologicznej: Terapia komórkami macierzystymi z tkanki tłuszczowej może wpłynąć na układ immunologiczny, który jest zaangażowany w patogenezę RZS. Komórki macierzyste mogą pomóc w zredukowaniu nieprawidłowych reakcji immunologicznych i zapobieganiu nadmiernemu atakowi układu immunologicznego na własne tkanki.
  • Wspomaganie procesów gojenia: Komórki macierzyste mogą wspomagać procesy gojenia tkanek, co może przyczynić się do regeneracji stawów i poprawy ich funkcji.

Należy zaznaczyć, że terapia komórkami macierzystymi z tkanki tłuszczowej w leczeniu RZS jest nadal przedmiotem badań klinicznych i nie jest powszechną metodą leczenia. Jej skuteczność, bezpieczeństwo i długotrwałe efekty nie są jeszcze w pełni zrozumiane, dlatego pacjenci rozważający taką terapię powinni konsultować się z lekarzem specjalistą oraz być świadomi, że terapia komórkami macierzystymi powinna stanowić formę leczenie wspomagającego do standardowych metod leczenia RZS.