Komórki mezenchymalne produkowane są w naszym organizmie przez całe życie. Każdy z nas może wykorzystać potencjał, który w nich drzemie. W ramach działającego w Szpitalu Banku Tkanek i Komórek istnieje możliwość pobrania i przechowywania własnych komórek ADSC wyizolowanych z tłuszczu. Zamrożony preparat może być wykorzystany przez pacjenta nawet po wielu  latach, w różnych  wskazaniach terapeutycznych

Jedna liposukcja, komórki ADSC do końca życia.

Dzięki pobraniu większej ilości tkanki tłuszczowej i izolacji komórek ADSC preparaty dzielone są na porcje, których ilość zleca lekarz prowadzący pacjenta. Jest to rewolucyjna zmiana w planowaniu terapii komórkami ADSC, w ramach której od pacjenta tylko raz pobierana jest tkanka tłuszczowa podczas liposukcji, a wytworzone z niej preparaty mogą być podawane pacjentowi wielokrotnie, w warunkach ambulatoryjnych. Jest to duże ułatwienie, zwłaszcza w zabiegach z zakresu chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej, ortopedii czy leczeniu powikłań cukrzycy, gdzie do uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi klinicznej, nie wystarczy jedno podanie komórek ADSC.

Cennik

Przechowanie do zabiegu w okresie do 6 mcy - 1 miesiąc 100 PLN
Przechowanie długoterminowe 400 PLN na 1 rok