W ostatnich latach komórki   mezynchymalne /MSC/  pozyskiwane z różnych tkanek dorosłego człowieka stanowią przedmiot badań i znajdują zastosowanie regeneracyjne w wielu wskazaniach medycznych. Związane jest to ze zdolnością MSC do nieograniczonego odnawiania i migracji do miejsc uszkodzeń, właściwości immunomodulacyjnych i różnicowania się w różne komórki i tkanki.  Okazało się także  że tkanka tłuszczowa jest doskonałym źródłem komórek mezenchymalnych ze względu na łatwą dostępność i większą ilość  komórek  niż w przypadku  szpiku  czy  krwi  obwodowej /ADSC – Adipose Derived Stem Cells/.   Komórki ADSC mają zdolność przekształcania się w kilka różnych typów dojrzałych komórek, w tym: komórki nabłonka skór, komórki śródbłonka Poza zabiegami o charakterze leczniczym, w których stosuje się komórki mezenchymalne, bardzo popularnym staje się wykorzystanie komórek ADSC uzyskanych z liposukcji do zabiegów lipofilingu czyli uzupełnienia ubytków w tkance lub jej modelowania. Dzięki wzbogaceniu tłuszczu o komórki ADSC uzyskane efekty są bardziej trwałe.

Badania wskazują na większy potencjał regeneracyjny komórek ADSC w zabiegach ortopedycznych, medycyny estetycznej czy diabetologii niż komórek rezydujących w szpiku kostnym czy krwi obwodowej.  Komórki ADSC podane w konkretną okolicę, zachowują się bardzo inteligentnie, rozpoznając środowisko, w którym się znajdują i reagując na jego potrzeby. Dzięki temu zainicjowany zostaje proces regeneracji, którego efektem jest stopniowa odbudowa tkanek.  Komórki ADSC posiadają  również  właściwości immunoregulacyjne i antyoksydacyjne oraz hamowania proliferacji limfocytów T. Powodują redukcję prozapalnych cytokin i chemokin oraz promocję przechodzenia makrofagów M1 w antyzapalne M2 co pozwala na zahamowanie procesów uszkadzających tkanki i narządy, w tym płuca i mięsień sercowy . Może to mieć duże znaczenie w procesach regeneracji tych narządów w przypadku zmian post COVID . Pulsmed  wspólnie z badaczami  Uniwersytetu Medycznego w   Łodzi  ma  opracowany innowacyjny projekt badawczy  w tym zakresie.  Inny projekt zakłada także zastosowanie komórek ADSC w leczeniu Curzycy 2 typu i jej powikłań.

Zastosowanie komórek ADSC tkanki tłuszczowej

Wykorzystaj swój bankomat tkanki tłuszczowej. tel  668 696 911