Diagnostyka cukrzycy obejmuje wiele   badań laboratoryjnych , antropometrycznych i szereg konsultacji lekarskich dla oceny występujących powikłań. Badanie poziomu glukozy we krwi pacjenta oraz  monitorowanie jej zmian po posiłku  jest podstawą wstępnego rozpoznania. Ale niezbędna jest pełna ocena stanu zdrowia w oparciu o kolejne badania i konsultacje lekarskie:

Na wizycie u diabetologa:
Od każdego pacjenta  zostanie zebrany wywiad lekarski, ze szczególnym uwzględnieniem czasu trwania choroby, powikłań, stosowanego leczenia hipoglikemizującego i chorób towarzyszących. Następnie przeprowadzone zostanie badanie przedmiotowe pacjenta obejmujące pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie i bioder przy użyciu standardowej wagi lekarskiej oraz klasycznych mierników obwodów (taśma centymetrowa). Dodatkowo każdy pacjent ma przeprowadzaną analizę składu ciała z wykorzystaniem urządzenia InBody 370. Na podstawie wyników pomiarów masy ciała i wzrostu obliczony zostanie wskaźnik BMI. Wartości pomiarów obwodów w pasie i biodrach posłużą do obliczenia wskaźnika talia/biodro (WHR). Zostanie również wykonany rutynowy pomiar ciśnienia tętniczego za pomocą sfingo-manometru rtęciowego na tętnicy ramiennej.

Pacjentowi zleca się następujące badania laboratoryjne na czczo:   stężenie glukozy, stężenie insuliny, stężenie peptydu C, odsetek hemoglobiny glikowanej, morfologia krwi obwodowej,  APTT, INR, stężenia elektrolitów, stężenia cholesterolu całkowitego, HDL i LDL cholesterolu oraz triglicerydów, stężenie mocznika i kreatyniny, stężenie aminotransferazy alaninowe, stężenie aminotransferazy asparaginowej, badanie ogólne moczu, HBsAg i anty-HBc, anty-HIV-1 i 2, anty-HCV, FTA, FTA-ABS, HTLV-I oraz oznaczona grupa krwi . Obliczamy wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek (GFR) ze wzoru Cockrofta-Gaulta oraz wskaźnik albumina-kreatynina (ACR)

W celu wykluczenia lub potwierdzenia nefropatii cukrzycowej zostanie wyliczony wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek (GFR), zostanie uwzględnione kryterium czasowe ≥ 3 miesięcy, dodatkowo zostanie przeanalizowana morfologia, badanie ogólne moczu i w razie możliwości badania obrazowe nerek w celu oceny strukturalnego lub czynnościowego uszkodzenia narządu.

Na wizycie u neurologa:
Przeprowadzone zostanie badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz badanie elektrofizjologiczne przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w celu potwierdzenia lub wykluczenia neuropatii obwodowej.

Na wizycie u okulisty:
Każdy chory zostanie poddany badaniu okulistycznemu ze szczególnym uwzględnieniem obecność retinopatii cukrzycowej. Wstępne badanie obejmować będzie ocenę: ostrości wzroku, ciśnienia wewnątrzgałkowego, wyniku gonioskopii w przypadku występowania wskazań do jej wykonania , struktur oka w lampie szczelinowej, , dna oka, zmian w skali Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS).  Dodatkowo u każdego pacjenta będą wykonywane: 25-punktowy kwestionariusz funkcji wzrokowych National Eye Institute (NEI VFO-25). Zmiany w skali Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) – polepszenie o 2 lub więcej stopni będzie uznane jako istotne statystycznie.

Na wizycie u chirurga: Lekarz kwalifikujący przeprowadza wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta, analizuje dostarczoną dokumentację medyczną i wskazania do zabiegu z wykorzystaniem autologicznej tkanki tłuszczowej i/lub autologicznych komórek ADSC.

Po wstępnej kwalifikacji u pacjenta zostają wykonane badania antropometryczne przy użyciu urządzenia InBody 370, dokumentacja fotograficzna.  żylnej w celu wykonania zleconych przez specjalistów badań. Po skompletowaniu wyników badań zleconych przez specjalistów choremu wyznacza się termin wizyty kwalifikacyjnej do zabiegu. Pacjent zostaje powiadomiony, że w przypadku kwalifikacji w tym samym dniu zostanie przeprowadzony zabieg. Kwalifikacja do zabiegu składa się z przeprowadzenia szczegółowego wywiadu społeczno-lekarskiego, badania fizykalnego i weryfikacji wykonanych badań krwi. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do zabiegu są nieustabilizowane choroby przewlekłe, zaburzenia krzepliwości, ciąża i laktacja, infekcje ropne skóry, choroby zakaźne, objawy niewydolności oddechowej lub krążenia. Do zabiegu nie są kwalifikowani także pacjenci z pozytywnymi wynikami wykonanych badań, wskazujące na aktywne zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV, HTLV-I, czy kiły. W każdym innym przypadku lekarz kwalifikujący podejmuje decyzję o dopuszczeniu pacjenta do zabiegu, po rozważeniu ryzyka i korzyści wynikających z zabiegu pobrania tkanki tłuszczowej i zabiegu z wykorzystaniem autologicznych komórek ADSC. Zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu oraz rodzaj przeprowadzanego zabiegu jest odnotowywane przez lekarza w dokumentacji pacjenta, następnie pacjent wypełnia i podpisuje stosowne zgody, zgodnie z obowiązującymi procedurami.