Pulsmed dysponuje Kliniką  Transplantacji i Bankiem Tkanek i Komórek ADSC gdzie opracowano procedurę leczenia cukrzycy typu 2 przy zastosowaniu  terapii z użyciem izolowanej z własnej tkanki tłuszczowej tzw. frakcji stromalnej (SVF) oraz zawartych w niej komórek ADSC i różnych  czynników humoralnych  (FGF-1) .  Terapia prowadzi do naprawy uszkodzenia narządu trzustki oraz przywrócenie wrażliwości tkanek i narządów na własną  insulinę (FGF-1) . W rezultacie może dochodzić nie tylko do stabilizacji glikemii, ale również leczenie przewlekłych powikłań narządowych wynikających z  cukrzycy –  angiopatii, retinopatii, kardiomiopatii czy nefropatii cukrzycowej.  Pozytywne efekty obserwujemy w leczeniu przewlekłych ran (stopa cukrzycowa)  i zaburzeń krążenia obwodowego w miażdżycy.

W ostatnich latach mezenchymalne komórki (MSCs) pozyskiwane z różnych dorosłych tkanek stanowią najbardziej korzystną perspektywę  leczenia cukrzycy 2 typu (T2DM). Tkanka tłuszczowa, mając na uwadze jej dostępność oraz łatwość pozyskania z niej komórek, stanowi korzystne rozwiązanie w poszukiwaniu najlepszej metody leczenia cukrzycy. Większość ludzi ma nadmiar tkanki tłuszczowej a w niej obfite pokłady komórek ADSC. Z prowadzonych badań wynika, że tkanka tłuszczowa zawiera 70 razy więcej komórek pierwotnych niż szpik kostny. Podczas jednego zabiegu można pobrać od 10 do 50 milionów komórek ADSC. Pozyskana ilość pozwala szybko przystąpić do leczenia bez konieczności hodowania laboratoryjnego komórek w przeciwności do innych źródeł pozyskania ADSC.

Korzyści z wykorzystania komórek ADSC w terapii diabetyka

Podstawową przewagą nad dotychczasowym sposobem postępowania w leczeniu cukrzycy 2 typu (T2DM) jest jego przyczynowe działanie, w odróżnieniu od leczenia objawowego stosowanego do tej pory. Leczenie cukrzycy 2 typu doustnymi środkami przeciwcukrzycowymi stabilizuje w swych założeniach tylko poziomy cukru we krwi, jednak nie prowadzi do usunięcia przyczyn choroby i pełnego wyleczenia. Dlatego też rezultat zakładający wykorzystanie komórek ADSC pochodzących z własnej tkanki tłuszczowej pacjenta jest korzystniejszy bowiem prowadzi do naprawy uszkodzenia narządu trzustki oraz przywrócenie wrażliwości tkanek i narządów. W rezultacie może dochodzić nie tylko do stabilizacji glikemii, ale również leczenia przewlekłych powikłań narządowych.